Attention A T users. To access the menus on this page please perform the following steps. 1. Please switch auto forms mode to off. 2. Hit enter to expand a main menu option (Health, Benefits, etc). 3. To enter and activate the submenu links, hit the down arrow. You will now be able to tab or arrow up or down through the submenu options to access/activate the submenu links.
 

Panrehiyong Tanggapan ng Maynila

Mga Direksyon at Mapa

Panrehiyong Tanggapan ng Maynila

Kredito: Google Maps/Google Earth

Kagawaran ng E.U. sa Ugnayan ng Mga Beterano
Panrehiyong Tanggapan ng Maynila
1501 Roxas Boulevard
Pasay City, Philippines 1302
Ipakita ang mapa at mga direksyon sa Google.

Metro Manila Trunk Line: 632-550-3888
Toll-free number sa labas ng Metro Manila: 1-800-1-888-5252
Fax Number: 632-550-3944

Ilagay ang address kung saan magsisimula*:

Direksyon sa Pagmamaneho

Paano pumunta sa VA Regional Office at Outpatient Clinic (VARO & OPC) sa Manila:

Ang Panrehiyong Tanggapan ng VA at Outpatient Clinic ay nasa U.S. Embassy Seafront Compound na matatagpuan sa 1501 Roxas Boulevard, Lungsod ng Pasay katabi lamang ng timog na bahagi ng Cuneta Astrodome.

Pagtatatuwa sa Panlabas na mga Link: Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga link na magdadala sa iyo sa labas ng Department of Veterans Affairs (VA) website. Ang VA ay hindi itinataguyod at hindi rin responsable para sa nilalaman ng mga website na naka-link.