Attention A T users. To access the menus on this page please perform the following steps. 1. Please switch auto forms mode to off. 2. Hit enter to expand a main menu option (Health, Benefits, etc). 3. To enter and activate the submenu links, hit the down arrow. You will now be able to tab or arrow up or down through the submenu options to access/activate the submenu links.
 

Panrehiyong Tanggapan ng Maynila

Katayuan sa Pagtatrabaho ng Mga Empleyado

Update sa Sitwasyon

Ang Panrehiyong Tanggapan ng Maynila ay bukas sa mga empleyado at nagtatrabaho sa regular na oras.

Helpline sa Empleyado ng VA

Sa oras ng mga emergency, maaaring tumawag ang mga empleyado ng VA sa 1-866-233-0152 para sa tulong at impormasyon tungkol sa pasilidad ng VA.