Attention A T users. To access the menus on this page please perform the following steps. 1. Please switch auto forms mode to off. 2. Hit enter to expand a main menu option (Health, Benefits, etc). 3. To enter and activate the submenu links, hit the down arrow. You will now be able to tab or arrow up or down through the submenu options to access/activate the submenu links.
 

Panrehiyong Tanggapan ng Maynila

Iba Pang Mga Pasilidad ng VA

Ang pasilidad na nakabase sa Pilipinas ay nagsisilbi sa mga Beterano, Miyembro ng Serbisyo, sa kanilang mga pamilya at naulila. Bukas ito simula 7:30 a.m.–4 p.m. Philippine Standard Time.

Outpatient Clinic

Manila Outpatient Clinic
1501 Roxas Blvd.
Pasay City, Philippines 1302

Telepono: 1-800-1888-8782 (numero ng toll-free para sa mga tumatawag sa buong Pilipinas)
Trunkline: +632-8550-3888
Fax: +632-8550-3964